JOURNEY

ギリシャ | GREECE

greeparthenon

“Parthenon”
by hidias,Iktinos,Kallikrates
Athinai
’99. 08. 23
視覚的補正まで計算し、美を追究し尽くされたプロポーション。朽ちてなお、それは衰えない。

grhopha

“Hephaisteion”
Athinai
’99. 08. 27