JOURNEY

KYUSHU・JAPAN

nex1

“NEXUS”
by Steven Holl
Hukuoka-shi,Hukuoka
’00. 08. 13

nex2

“NEXUS”
by OMA
Hukuoka-shi,Hukuoka
’00. 08. 13

noukotsu

“Tokuun-ji納骨堂”
by Kiyonori Kikutake
Kurume-shi,Hukuoka
’00. 08. 14

arita

“Arita-yaki 参考館”
by Syoya Uchida
Arita-cho,Saga
’00. 08. 16