JOURNEY

KINKI・JAPAN

toudaijisho

“Todai-ji Syoro”
奈良県雑司町
’95. 10. 17

toudaijisho04

“Todai-ji Syoro”
雑司町,Nara
’04. 3 8

entsuji

“Enstu-ji”
Kyoto-shi,Kyoto
’01. 11. 26

15r1

15r2

15r3

“Ryoan-ji The Rock Garden”
Kyoto-shi,Kyoto
’01. 11. 28